Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Η ιστοσελίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

www.inedivim.gr

Τώρα γίνεται αυτόματη προώθηση στην παραπάνω διεύθυνση...